Distanskurser i Djurkommunikation och Personlig utveckling

Djurkommunikation - distanskurs, starta när du vill och arbeta i ditt eget tempo!
Här får du möjlighet att lära dig att tona in på djuren och att kommunicera genom telepati. Du har under kursen möjlighet att genomföra praktiska övningar både på plats hemma hos djuren och på distans med hjälp av foton.

Under kursen arbetar vi bland annat med följande arbetsområden:
* Djuret och dess beteenden. Djuret tillsammans med ägaren, som individ, och dess flockbeteenden. * Intuition och att ta emot och hantera information. Att hitta ditt unika sätt att kommunicera. * Djurens aura och chakran. Färgernas betydelse. Att lära sig att känna in djurens aura och chakran. * Intoning och samtal tillsammans med djur. Telepatisk kommunikation. Hur man kommer igång som djurkommunikatör och vad man ska tänka på. Hur man rent praktisk går till väga före, under och efter en session. * Viktiga punkter att förhålla sig till som djurkommunikatör. * Personlig utveckling

I kursen ingår även fördjupningsarbeten om olika djur för att lära sig mer om deras anatomi och vanliga sjukdomstillstånd. Du kan också lättare förstå skillnaden i vad som är flockbeteenden, medfödda instinkter, vad som kan vara rent inlärda beteenden, och vad som är invanda rutiner hos djuren. Olika intuitionsövningar, att lita till det man får till sig.
Arbete med chakran och auran hos djur. Chakrameditationer. Arbete med vad olika färger har för betydelse för just dig. Kommunikationsarbete tillsammans med djur, på plats och på distans. Till en början kan du förslagsvis öva dig på dina egna djur, och även mina djur. Vi övar på att skriva ned informationen liksom att göra ljudinspelningar. Du får tillgång till demoexemplar med inspelade sessioner för att väcka inspiration. Du gör reflektionsarbeten kring olika arbetsområden och texter i kompendiumet, och du får konkret feedback av mig.

Kostnad: 2900 kr inkl. moms. I priset ingår kurskompendium. Samtal och konkret feedback tillsammans med mig mellan varje kursdel och alla övningar, här på plats eller på distans över telefon eller videosamtal. Avbetalningsmöjlighet finns enligt överenskommelse

Diplomeringsmöjlighet finns. 
Anmälan och frågor: Kontakta mig Camilla Matsson på tel 076-8058800.


Personlig utveckling – distanskurs, starta när du vill!
Det här är distanskursen för dig som vill utvecklas och komma framåt i din personliga utveckling. Du behöver vara beredd på att vara ärlig inför dig själv, att våga ställa dig själv mot väggen och ibland ifrågasätta dina väl invanda synsätt och argument. Kursbreven och samtalen ger förhoppningsvis nya tankebanor och synsätt vilka kan leda dig framåt i din personliga utveckling. Övningarna i kursbreven kan handla om självkänsla och självförtroende, problemlösning, känslor kontra tankar, ansvar, att våga göra förändringar och mycket annat. Detta arbete få dig förhoppningsvis att göra mer aktiva och medvetna val framöver som för dig framåt mot det du vill.

Kursens upplägg är 8 kursbrev som mejlas till dig, ett i taget. Kursbreven kommer innehålla beskrivningar, exempel, övningar och frågor för dig att svara på och ta ställning till, och ibland uppmaningar om att göra saker – vilket naturligtvis är helt upp till dig om du väljer att göra. Samtidigt som ett kursbrev skickas ut så bokar vi in en tid för 15 min samtal över telefon, facetime eller messenger. Två - fyra veckor fram i tiden kan vara lagom att boka, men det ska vara tillräckligt långt fram för att du ska hinna göra övningarna och reflektera, och jag ska ha hunnit få detta till min mejl ett par dagar innan samtalet. Däremellan gör du övningarna i det aktuella kursbrevet, och vi går tillsammans igenom det du har gjort vid det inbokade samtalet. Kursbreven är lika för alla, men du kan själv välja att lägga till egna uppgifter om du vill det, och ibland kommer jag uppmana dig till ytterligare reflektioner beroende på hur det går för dig. Jag kommer uppmana dig att delge av ditt arbete med dig själv, men du är aldrig tvingad, det vill jag vara tydlig med. Samtalen oss emellan är inte menat som terapi, även om det kan ge otroligt mycket att få ventilera sig och få feedback. Den största delen av tiden och jobbet gör du själv hemma med dina övningar. Jag uppmanar dig även att skriva ner tankar, funderingar och känslor, stort som smått, under kursens gång. Här kan du nämligen finna viktiga nycklar, både just då men även längre fram. Det du lyfter under samtalen är det du tycker har varit viktigt för dig, aha upplevelser exempelvis, eller frågor. Det handlar aldrig om redogörelse eller prestation inför mig. Du bestämmer vad kursen ska innebära för dig, liksom hur mycket tid och energi du vill lägga på arbetet. Under kursens gång kanske du själv upptäcker saker och frågor du vill jobba vidare med hemma, och det är jättebra. Kom ihåg att du aldrig är tvingad till något, bara uppmuntrad. Naturligtvis är du välkommen att höra av dig under kursens gång om det uppstår frågor kring övningarna eller andra funderingar.

Pris: 1800 kr inkl. moms. I priset ingår 8 kursbrev med beskrivningar, exempel, frågor och övningar. Även samtal och konkret feedback tillsammans med mig mellan varje kursdel och alla övningar, här på plats eller på distans över telefon eller videosamtal. Avbetalningsmöjlighet finns enligt överenskommelse. 
Anmälan och frågor:
Kontakta mig Camilla Matsson på nr: 076-805 88 00. 

Betalning av kurs:
När din anmälan har kommit in skickas en bokningsbekräftelse till dig med alla uppgifter som behövs. Du kan betala kontant på plats, med swish eller bankgiro. Kursavgiften ska vara betald senast 4 veckor före kursstart. 

Hedemora Kraftsjälar tillämpar ånger av beställd och betald kurs, enligt distansavtalslagen.

Hedemora Kraftsjälar innehar F-skattsedel. Alla priser är inklusive moms.

Besök gärna Hedemora Kraftsjälar på facebook där alla kurser lägg upp som evenemang.